Yagyu bugeicho – Ninjitsu (1958)

Japan, 1958
105m, 2884 metres
35mm film, Tohoscope, Agfacolor, 2.35:1
mono, Japanese

A Japanese fantasy film directed by Hiroshi Inagaki.

Plot Summary

Supernaturally gifted samurai Tasaburo and his brother Senshiro continue their quest for the secret scrolls stolen by Princess Yuhime, scrolls which could spell disaster for Lord Yagyu’s clan if their secrets get out.

Credits

Crew
Director: Hiroshi Inagaki
Toho Company Ltd
Producer: Tanaka Tomoyuki
Script: Hiroshi Inagaki, Tokuhei Wakao
Novel: Yagyu bugeicho by Kosuke Gomi
Chief Assistant Director: Jun Fukuda
Directors of Photography: Tadashi Iimura, Asakazu Nakai
Lighting: Choshiro Ishii
Stills: Matsuo Yoshizaki
Lab: Kinuta Laboratories, Tokyo, Japan
Music: Akira Ifukube
Sound: Yoshio Nishikawa
Western Electric Recording
Production Designers: Takeo Kita, Hiroshi Ueda

Cast
Koji Tsuruta (Senshiro)
Toshirô Mifune (Tasaburo)
Nobuko Otowa (The Princess)
Yoshiko Kuga (Yuhime)
Mariko Okada (Rika)
Denjirô Ôkôchi (Lord Yagyu)
Eijirô Tono (Fugetsusai)
Senjaku Nakamura (Matajuro)
Jotaro Togami (Jubei)
Hanshiro Iwai (Iyemitsu)
Kyôko Kagawa (Oki)
Akihiko Hirata (Tomonori)
Akio Kobori
Koshiro Matsumoto
Bokuzen Hidari
Fuyuki Murakami
Yoshio Kosugi
Shoichi Hirose
Senkichi Omura
Yutaka Sada
Ikio Sawamura

Alternative Titles

Ninjitsu, Part II
Secret Scrolls, Part II
Soryu hiken
Yagyu Secret Scrolls, Part II
Yagyu Secret Scrolls: Ninjitsu – Part II

Sequel to
Yagyu bugeicho (1957)