Tao da liang da xian shen wei (1988)

Taiwan,
35mm film, colour, 1.85:1
Mandarin

A Taiwanese horror film directed by Chung-Hsing Chao.

Credits

Crew
Directed by: Chung-Hsing Chao
New Ship Film Enterprise
Written by: Chung-Hsing Chao
Director of Photography: Yan-Chien Chuang
Editor: Huang-Hsiung Chiang
Music by: Yu Lung Hsi
Costume Designers: Lin-wan Chang, Shao Hung Lu
Make-up: Lai Chuan Li
Hair Stylist: Hsin-Chan Mao
Special Effects: Chih-Yuan Lin
Art Director: Min Sheng Chen

Cast
Hsiao-Lao Lin (Peach Boy)
Pao-Ming Ku
Ching Wei Shen
Shan Chang
Chi-Chiang Chen
Tu Chin
Yu-Ta Hsu
Han Chang Hu
Chun Liao
Li-Chang Peng
Li Da Shen
Hsiung Yang
Ju-Chiu Yang
Mei Fang Yu

Alternative Titles

Magic of Spell – English language title
Xin dai tao liang – alternative title
Qu mo tong – Hong Kong (Mandarin)
Shin Momotaro 2 – Japan

Sequel to
Xing tao tai lang (1987)

References

Books

  • Horror and Science Fiction Films IV by Donald C. Willis p.305