Film

Xiang Gang qi an zhi qiang jian (1993)

Hong Kong, 199385m 3s (UK video), 95m35mm film, colour, 1.85:1mono, Cantonese A Hong Kong horror film directed by Wai Keung Lau using the pseudonym Andrew Lau Wai-Keung. Plot Summary A madman is raping women in […]