Nu gui dong fang (1939)

Hong Kong,
35mm film, black and white
mono, Cantonese

A Hong Kong horror film directed by Wong Fook-hing.

Credits

Crew
Directed by: Wong Fook-hing
San Daai Luk Ying Pin Gung Shut
Written by: Yi Hung-Sang

Kwong Shan-Siu
Pak Yin
Yung Yuk-Yi
Chu Po-Chuen
Ling Mung
Chow Chi-Sing
Fung Ying-Seung
Chow Siu-Ying
To Sam-Ku

Alternative Titles

The Ghost's Bridal Chamber
The She-Ghost Gets Married
女鬼洞房