Kaibyō nazo no shamisen (1938)

Japan,
35mm film, black and white, 1.37:1
mono, English

A Japanese horror film directed by Kiyohiko Ushihara.

Plot Summary

A jealous actress murders the cat belonging to a young love rival and the animal's ghost return to take its revenge.

Credits

Crew
Director: Kiyohiko Ushihara
Shinko Kinema
Written by: Kenji Hata
Director of Photography: Takenori Takahashi

Cast
Tokusaburô Arashi
Shinpachirô Asaka (Seijiro
Yaeko Asano
Yuriko Asano
Junzaburô Ban
Mitsuko Gun
Matsuko Hidaka
Yasumasa Jitsukawa
Taisuke Matsumoto
Matsuko Miho
Yukiko Miyagawa
Mitsuko Mori (Onui)
Shizuko Mori
Shôzô Nanbu
Eigorô Onoe
Fujiko Suwa
Sumiko Suzuki (Mitsue Bando)
Masako Takamatsu
Hiroko Takayama (Okimi)
Mitsugu Terashima

Alternative Titles

The Ghost Cat and the Mysterious Shamisen
Onshû nazo no kaibyô
怪猫謎の三味線