Cyclops (1986)

Japan, 1986
52m
colour
Japanese

A Japanese horror film directed by Joji Iida.

Credits

Crew
Director: Joji Iida
Producer: Suzuki Iyo
Script: Joji Iida, Saito Hisashi
Director of Photography: Uryu Toshihiko
Music: Unio Mystica
Special Production Designer: Yamamura Koji

Cast
Hasegawa Mayumi (Takamori Miyuki)
Ato Kai (Sonezaki Michio)
Sano Kazuhiro (Takamori Toru)
Higashino Yoko
Miyakoya Utaroku
To Ryuji
Kotaki Sahoko
Toriki Ayato
Hiramatsu Yuji
Takahashi Nobuo
Kondo Yoshimasa (doctor)
Ishida Takako
Tokumoto Kazumi
Ikuta Yuko
Kazama Shiori