Chô shôjo Reiko (1991)

Japan,
100m
colour

A Japanese horror film directed by Takao Okawara.

Credits

Crew
Director: Takao Okawara
Toho Film (Eiga) Co Ltd
Producer: Shogo Tomiyama
Script: Takao Okawara
Special Effects Supervisor: Eiichi Asada

Cast
Arisa Mizuki (Reiko)
Kyôko Koizumi
Ken Osawa
Shiori Sakura
Koichi Sato
Wakako Shimazaki
Michitaka Tsutsui
Nagasawa Yukio

Alternative Titles

Psychic Girl Reiko
Supergirl Reiko