Can yu yin feng chui gu lou (1977)

Taiwan, 1977
35mm film, colour, 2.35 :1
mono, Mandarin

A Taiwanese horror film directed by Feng-Pan Yao.

Credits

Crew
Directed by: Feng-Pan Yao
Fung Kuan FIlm Company
Produced by: Kuan-Chun Liu
Written by: Ku-Hung Du

Cast
Chuan-Ju Wang
Yang Yueh
Hsiang Li
Bao-Ling Chang
Jing Fang
Bi Hui Fu
Ying-Hsun Huang
Hsiao Pao Ko
Wei Ko
Peng Ting

Alternative Titles

The Old House – English language title